Alle Ansatte

HER SER DERE DEN FLOTTE PERSONALBUKETTEN VÅR:

Bak fra venstre:

Eva Brandsæter, Carita Naas, May Britt Male Lyngstad, Ingebjørg Ladegård, Turid Rødal, Grethe Krakeli Sognli, Maria Thomassen, Britt Helen Krakeli, Mona Granvold, Anita Aas, May Britt Bevik, Heidi Ingilæ Svendsen.

Framme fra venstre:

Emilia Snøva Rambraut, Lykke Vassgård, Lina Gjetøy, Gunn Mari Solbakk, Wenche Humborstad, Alf Magnar Hansen.

VI PYNTER OSS TIL JUL