Alle Ansatte

HER SER DERE DEN FLOTTE PERSONALBUKETTEN VÅR:

Øverst fra venstre: Gunn Mari Solbakk, Britt Helen Krakeli, Anita Aas, Siv Anita Nerland, Lykke Vassgård.

2. rekke fra v.:Turid Rødal, Laila Myrbostad, Heidi Svendsen, Marina Ødegård Skarseth, Wenche Merete Øyen, Birgit Heimen, Carita Naas Langnes, Ingebjørg Ladegård, Wenche Humborstad

3. rekke fra v: Mona Granvold, Lina Gjetøy, Alf Magnar Hansen, May Britt Brevik, May Britt Lyngstad, Eva Brandsæter.