Alle Ansatte

HER SER DERE DEN FLOTTE PERSONALBUKETTEN VÅR:

1.rekke fra venstre:
Lykke Vassgård, Lina Gjetøy, Janne Krakeli, Mona Granvold, May Britt Male Lyngstad, Wenche Humborstad.

2.rekke fra venstre:
Grethe Krakeli Sognli, May Britt Visnes, Gunn Mari Solbakk, May Britt Brevik, Ingebjørg Ladegård, Heidi Ingilæ Svendsen, Linda Brandsæter.

3.rekke fra venstre:
Alf Magnar Hansen, Carita Naas, Eva Brandsæter, Maria Thomassen, Anita Aas, Britt Helen Krakeli, Laila Myrbostad.

VI PYNTER OSS TIL JUL