Aktivitetsplan 2018 / 2019

Utskriftsvennlig versjon av aktivitetsplan

Aktivitetsplan
Eide barnehage
2018/2019

NÅR

TILTAK

ANSVARLIG

6.august

Planleggingsdag

Styrer/ped. ledere

7. aug. og utover

Barnehagestart for barna

Hele personalet

 

Tilvenningsperiode

 

 

Førstesamtaler med foresatte

 

 

Tema:Familien min. Vennskap.

 

 

Barnas samlinger

 

Oppstart september

 

Miniklubb for –13-barna

Ped. ledere

 

Forberede skolestart.

Vekt på vennskap, språk, mestring

 

 23.oktober

Foreldremøte 18.30 - 20.30

Styrer/ped.ledere

 

Tema: Høst. Endringer i naturen.

 

Hele året

Satsningsområder:

Alle

 

LEK

Barns medvirkning

Mestring

Språk

Vennskap og inkludering

 

 

Lese/lekegrupper

Språkgrupper

 

 

Tras (Tidlig registrering av språk v/behov)

 

 

Tarkus (tema om trafikk)

 

Hele året

Biblioteksturer med smågrupper

Hele personalet

Uke 38

Brannøvelser med barn og personale

 

Pedagogiske ledere

FN-dagen er 24. oktober

Vi markerer denne i fellesskap på storbarn. Snakker om flagg og hva som er likheter/ulikheter innenfor kulturer og tradisjoner hos de ulike land som er representert hos oss

Pedagogiske ledere

Hele året

Gruppeturer i nærmiljøet

Hele personalet

  Kontak med Eldresenteret ca 1 g/mnd Rullerer

Uke 41 ( 8-12. okt.)

Skolens høstferieuke

 

Gjennom hele året

Følelser, empati, inkludering, psykisk helse

VENNSKAP. Bruke Steg for steg

Røde og grønne tanker

Alle

17.okt

Barnehagen er 29 år i år. Vi inviterer 1.-klasse barn som gikk hos oss 17/18.

 

  Åpningsfest av grillhytta vår.  

I løpet av året

Besteforeldredager

Hele personalet

I løpet av november

Foreldresamtaler

Pedagogiske ledere

 

 

 

NÅR

TILTAK

ANSVARLIG

 November

Vinter og endringer i naturen.

Hele personalet

Uke 47 og 48 Juleverksted  

Hele desember

 

Advendtssamlinger, skape forventninger til julefeiringa

Hele personalet

Gjennom hele året Barn og livsyn i fht de ulike religionene som er repr hos oss Hele personalet

En dag desember

Kirkebesøk.

Hele personalet

Uke 48

Bakeuke

Hele personalet

5.des

Grøtfest inne på hver avdeling for barn, foreldre og søsken

Hele personalet
Uke 50

Nisseuke.

Barnas julebord

Presten besøker oss

Hele personalet

13. des

Lucia-feiring. -13-barn + småbarn

Hele personalet

20. des.

Siste barnehagedag før jul

 

21.desember Planleggingsdag styrer/ped.ledere

22.12.18-tom 01.01.19

Juleferie  

02.jan.19

Oppstart etter jul

 

Vår-19

Medarbeidersamtaler

Styrer

Februar

Vinteraktiviteter på stadion

Hele personalet

6. februar Markere samefolkets dag Hele personalet
Uke 6 Fastelaven Hele personalet

Uke 7 (torsdag og fredag)

Karneval

Hele personalet

Uke 9 (25.febr– 1.mars-19 )

Skolens vinterferieuke

 Alle

I løpet av mars, før påske

Avdelingsvise foreldremøter m/evaluering

 Styrer/ped.ledere

 

Vår. Endringer i naturen.

 

Uke 15

Påskefrokost m/foreldre

Hele personalet

17.april tom 22.april

Påskeferie

Hele personalet

23. april

Oppstart etter påske

 

  Brannstasjonsbesøk -14-barna  

I løpet av ma/junii

Foreldresamtaler og overgangssamtaler bhg-skole

Pedagogiske ledere

6.mai

Dugnad ute

Hele personalet
16. mai Trene på å gå i 17.- mai-tog Hele personalet

17.mai

Delta i 17.mai-tog

Opptreden ved sykeheimen

Foreldrerepr.

31.mai

Planleggingsdag Hele personalet

I løpet av mai/juni

Markering avslutning for –13-barn

Styrer/ped.ledere

Uke 22 Fotografeing Gruppevis/portrett

Uke 23

Sjørøveruke

Hele personalet

13. juni Sommerfest og 30-årsjubileum m/basar Hele personalet

21.juni

Jonsokbryllup

Hele personalet

 Tiltaksplanen skal være fleksibel og gi rom for spontanitet