Observasjons- og vurderingsarbeid

Det pedagogiske arbeidet vårt skal vurderes, både i personalgruppa og sammen med foreldrene.

Vi bruker personal og avdelingsmøter samt foreldresamtaler og foreldremøter til dette.

Observasjoner av det enkelte barn legges til grunn for hvorfor og hvordan vi legger opp planarbeidet.

Vi observerer hvordan barnet er og har det gjennom en barnehagedag i forhold til selvstendighet og selvtillit, trygghet og trivsel, hvordan språket er, tall og begrepsforståelse, evne til konsentrasjon og det å huske fra dag til dag, hvordan barnet fungerer i samlek med andre barn, sosialt barn/voksen, i rutinesituasjoner, i fysisk utfoldelse, hvor oppmerksomt barnet er, barnets måte å uttrykke følelser på, intellektuell utvikling, musikalsk utvikling, kreativitet osv.

Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra foreldre, bemerkninger omkring arbeidet vårt.

Foreldre er de som kjenner barnet sitt best.