Om Barnehagen

 

 

Eide barnehage er en kommunal fem avdelings heldagsbarnehage med 90 plasser for barn mellom 0-6 år.

Barnehagen ligger ovenfor Rabben boligfelt, ca. 10 min. gangavstand fra Eide sentrum.

Åpningstid: kl. 7.00 – 16.30.

Heldagsplasser og deltidsplasser, ulike plassalternativer etter behov.

Vi har 16 faste stillinger fordelt på avdelingene Stortua, Skarven, Snøtind, Setra og Snipa.

 Barnehagen består av to hus; Hus vest ble oppført 1989, og renovert i 2009. Hus øst ble oppført i 2009. Hus Vest rommer to småbarns-avdelinger; Skarven og Stortua. Hus øst rommer tre avdelinger; Snøtind, Setra og Snipa for barn 3-6 år. Vi har et stort, felles uteareal som vi kan velge å dele i to ved å lukke porten mellom husa.

Det er gode muligheter for utflukter fra barnehagen og ut i omkringliggende natur.

Barnehagen ligger i boligfelt med lite trafikk. Våre nærmeste naboer er bl.a. Mikalmarka boligtjenester, Eide omsorgssenter og noe industri som snekkerverksted etc.

Viser til barnehagens årsrute. Barnehagen har åpent hele året unntatt 5 lovbestemte planleggingsdager , i romjul og en dag i påskeuka.

Barnehagen utarbeider årsplan som tar utgangspunkt i rammeplan for barnehager og Lov om barnehager. Vi samarbeider med andre barnehager i Eide kommune, PPT-kontor, helsestasjon, skolene og andre kommuner.