SMS informasjon til foreldre

Kjære foreldre!!
 
Barnehagen tar i bruk SMS tekstmeldingsentral, for å informere dere om ting som skjer i barnehagen eller endringer i forhold til planene. Spesielt der det er korte frister.
 
Meldingene vil sendes samlet for en avdeling eller for hele barnehagen. Det er ikke mulig å svare tilbake til denne meldingsentralen, men du kan om nødvendig svare til avdelingens mobilnr hvis det spørres om dette.
Meldinger skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Hver melding kan inneholde kun 160 tegn, så det vil bli noen forkortninger.
 
Hver avdeling har fått sitt eget nummer. Telefonen vil ligge fast på avdelingen og følge med på turer.
 
Avdeling: Mobil:  
Setra
91 91 79 65
 
Snipa
91 91 74 13
 
Snøtind
91 91 74 14
 
Stortua
41 57 98 60
 
Skarven
97 01 55 05
 
 
 
Du vil ikke alltid komme til den avdelingen du ringer til, alt etter hvilken linje som er ledig, men vi kan sette over telefonene mellom  avdelingene .
 
Det er viktig at du informerer oss om du endrer mobilnummer.
 
Dette er ment som et tillegg til oppslag på avdelingene og våre hjemmesider.
 
 
 
Mvh
For personalet v/Wenche.