Språksprell/språkgrupper

Barnas språklige bevissthet skal stimuleres. Barna går sammen i små grupper, språkgrupper, gjerne på tvers av avdelinger. Her brukes pedagogiske verktøy som Snakkepakken (se hovedsatsningsområder), Språksprell etc. Språkspreller et godt pedagogisk opplegg til dette bruk. En øver i lytting, rim og regler, stavelsesdeling og forlydanalyse.  Språksprell legger opp til systematisk og strukturert lek med språket som kan gi gode resultater og forebygge lese-og skrivevansker.
 
TRAS: Tras er et hjelpemiddel, et kartleggingsverktøy som bevisstgjør personalet omkring barnets språkutvikling.  Vi bruker Tras når vi er usikker på et barns språklige utvikling/event sette inn tiltak.
 
HØYTLESING HVER DAG: Vi leser og lytter til bøker og lydbøker daglig enten i små eller store grupper.  Høytlesing stimulerer passivt ordforråd
 
Se andre punkt på hjemmesiden som omhandler språk og språkutvikling

Er et pedagogisk opplegg basert på mye rim og regler.

Barna leker med språket slik at de blir mer bevisst på lyd og uttalelse.

Alle avdelingene har tilgang på Ipader til barna.