Steg for steg

Opplegg som har mål å utvikle barnets evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner.

Den grunnleggende drivkraften i steg for steg er å bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negative.

Noen hovedpunkt er : Empatitrening, mestring av sinne, problemløsning. Programmet er sponset av Eide helselag som har kjøpt inn materiale til oss.