Tras

TRAS står for Tidlig Registreringer Av Språkutvikling og er et arbeidsverktøy i forebygging av lese- og skrivevansker.

Dette er ikke et testverktøy, men et arbeidsverktøy som gjør oss mer bevisst på barnets språkutvikling og vil derved virke forebyggende på lese-og skrivevansker.

Vi vet at lese-og skrivevansker er svært arvelig. 40% arver det fra foreldre og størst er arveligheten fra far til sønn.

Disse barna er risikobarn for å få lese-og skrivevansker og vi oppfordrer dere derfor om å gi oss et lite vink dersom dere vet at dere har dette i familien slik at vi kan være ekstra obs og derved jobbe bedre for barnet.

Vi benytter Tras omkring barn vi trenger økt bevissthet omkring innen utvikling av språk.  Tras er ment etter hvert å følge barnet over i skolen.